çârgâh


çârgâh
(F.)
[ ﻩﺎﮔرﺎچ ]
Türk musikîsinde bir makam.

Osmanli Türkçesİ sözlüğü . 2015.

Look at other dictionaries:

  • çargâh — is., müz., Far. çārgāh 1) Türk müziğinde do perdesinin adı 2) Bu perdede karar kılan makam …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • çargah — is. <fars.> Azərbaycan klassik muğamlarından birinin adı. Dinləsin səsini bir çargah kimi; Qarılar, qocalar, yeni nəsillər! M. Müş …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • Makam — See also: List of Makams and Arabic Maqam Makam (from the Arabic word مقام) In Turkish classical music, a system of melody types called makam (pl. makamlar) provides a complex set of rules for composing and performance. Each makam specifies… …   Wikipedia

  • Saz — Die türkische Langhals Bağlama Eine türkische Kurzhals Bağlama …   Deutsch Wikipedia

  • Tamburi Cemil Bey — Tanburi Cemil Bey Background information Birth name Tanburi Cemil Bey طنبورى جميل بك Born 1873 …   Wikipedia

  • düzüm — is. 1. Bir ipə düzülmüş miqdar. Bir düzüm muncuq. Bir düzüm qax. – Savadın əlində köhnə bir dəsmal; İçində şabalıd, fındıqla üzüm; Qozlu sucuqlardan beş altı düzüm. H. K. S.. Bu hədiyyə iki düzüm; Kəhrəbaydı, rəngi sarı. M. D.. 2. Düzülmə,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ehtiras — is. <ər.> 1. Ağlın çətinliklə idarə edə bildiyi hiss. Ehtirasını saxlamaq. – <Xəlifə:> Səndə var coşqun ehtiras alovu; Yaxar atəşlərin sönük bir evi. H. C.. Sübhanverdizadə düşünür, getdikcə hərisliyi artır, gözlərində ehtiras… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • intermesso — <ital.> mus. Sərbəst formalı kiçik instrumental pyes, bəzən operanın ortasında orkestr tərəfindən çalınan kiçik müstəqil musiqi pyesi. Sevgilisi Aşıq Qəribdən ayrı düşmüş Şahsənəmin hicran kədərləri, R. Qliyerin «Şahsənəm» operasının üçüncü …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • lad — <rus.> Musiqidə: səs sırasını qurma, səsləri yerləşdirmə üsulu; musiqi əsərinin quruluşu. Rast, şur, segah, şüştər, çargah, bayatı şiraz və humayun Azərbaycan musiqisinin yeddi əsas ladıdır. Ü. H …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • qəmginlik — is. 1. Qəmli, kədərli adamın halı. 2. Hüzn, kədər. Bədii ruhi təsir cəhətindən «Çargah» həyəcan və ehtiras, «Bayatışiraz» qəmginlik, «Humayun» isə «Şüştər»ə nisbətən daha dərin bir kədər hissi oyadır. Ü. H …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti